Тест за водоустойчивост

Посланик на швейцарското часовникарство

Proofmaster M

Тестването за водоусточивост се извършва чрез вакуум и налягане с апарат от висок клас Proofmaster M на швейцарската фирма Witschi Electronic.

Диагностиката е напълно автоматизирана и може да се извършва с три различни степени на налягане в диапазона (-0,8 до + 10 bar).

 

Повреди в следствие на нарушена водоусточивост

Тест за водоустойчивостТест за водоустойчивостТест за водоустойчивостТест за водоустойчивост
created by: AlfaBrand