Видео диагностика в реално време

Посланик на швейцарското часовникарство

микроскоп с дигитална камераИзвършва се чрез микроскоп с дигитална камера, което дава възможност всяка проблемна зона или част да бъде заснета и документирана.

Нашият екип ще обясни констатираните проблеми и ще предложни оптиалното решение за ремонт.

Видео диагностиката е безплатна за нашите клиенти.

 

 

 

 

Видео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностикаВидео диагностика
created by: AlfaBrand